Oprema i mašine Oprema i mašine

Finansiranje mašina ili opreme koji su neophodni za rast i razvoj poslovanja, kao i pokretanje proizvodne ili uslužne djelatnosti takođe su dio naših usluga.

Trebate li podršku u ostvarenju svoje poslovne vizije, obratite nam se s punim povjerenjem.

Ukoliko se odlučite za leasing, nakon izbora opreme, prikupite potrebnu dokumentaciju i obratite nam se.

 

Ko može biti korisnik leasinga?

  • Pravna lica i preduzetnici

Koja oprema može biti predmet leasinga?

  • štamparska oprema
  • građevinske mašine 
  • proizvodni pogoni i mašine
  • poljoprivredne mašine i oprema
  • medicinska i laboratorijska oprema i drugo

Modeli leasinga:

Finansijski
Dugoročni zakup

Postupak:

1. Potencijalni korisnik leasinga kod dobavljača mašina/opreme pribavlja ponudu koja je naslovljena na "potencijalnog korisnika leasinga", s tim da je prodajna cijena formirana od neto cijene, carine, ostalih zavisnih troškova i iznosa PDV-a, a uz ponudu se prilaže i potrebna dokumentacija .
2. Na osnovu prikupljene dokumentacije vrši se ocjena boniteta, a potencijalnom se korisniku leasinga dostavlja informativna ponuda s osnovnim podacima o visini leasing naknade, roku leasing ugovora, iznosu akontacije/depozita ili učešća, trošak obrade ugovora kao i s ukupnim iznosom finansiranja.
3. Nakon prihvatanja leasing ponude od strane potencijalnog korisnika leasinga kreditni odbor donosi odluku o sklapanju Ugovora o leasingu.
4. Slijedi potpis Ugovora o leasingu i deponovanje instrumenata osiguranja.
5.Nakon uplate učešća odnosno akontacije/depozita i troška obrade ugovora, slijedi preuzimanje opreme i potpisivanje zapisnika o preuzimanju.

 

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja:

  • mjenice, kao i garancija vlasnika/direktora mjenicom
  • sva oprema mora biti osigurana adekvatnom polisom osiguranja