Ljudski resursi Ljudski resursi

MISIJA

Biti podrška poslovnoj strategiji kompanije kroz regrutovanje, razvoj i motivisanje ljudi. Upravljanje u donošenju poslovnih odluka vezanih za ljudske potencijale, kao i podrška zaposlenima u postizanju poslovne izvrsnosti.

VIZIJA

Postići organizacionu izvrsnost kroz osiguravanje rasta, razvoja, dobrobiti i obogaćivanja - kako kompanije tako i njenih zaposlenih.

CILJEVI

1.Osigurati kvalitetne ljude, motivisati ih, obrazovati i razvijati tako da postižu visoke rezultate i daju doprinos ostvarenju organizacijskih ciljeva.
2. Pružiti stručnu pomoć i programe menadžerima u uspješnom upravljanju ljudskim potencijalima kako bi se ostvarili organizacijski ciljevi.

FUNKCIJA

Poslovna funkcija upravljanja ljudskim potencijalima objedinjuje poslove i zadatke vezane za ljude, njihovo pribavljanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti vezane za razvoj zaposlenih.
Efikasno i efektivno upravljanje ljudskim resursima ključni je menadžerski zadatak i funkcija. Svjesni smo da se bez toga ni najbolji organizacijski planovi i strategije se ne mogu ostvariti. Uspješna i neuspješnapreduzeća i menadžment bitno se razlikuju upravo po odnosu prema ljudima i praksi upravljanja ljudskim potencijalima.
Kvalitet upravljanja ljudskim potencijalima najvećim dijelom određuje cjelokupnu organizacijsku uspješnost.