Razvoj zaposlenih Razvoj zaposlenih

SISTEM GODIŠNJIH RAZGOVORA I PROCJENA USPJEŠNOSTI

Uvođenje sistema godišnjih razgovora i procjene učinka:

  • omogućava jasnu komunikaciju timskih i individualnih ciljeva
  • određuje ulogu svakog zaposlenog u ukupnom uspjehu organizacije
  • omogućava transparentno nagrađivanje za postignute rezultate (učinak), kao i za način na koji su rezultati postignuti (kompetencije)

 

Ovim želimo

  • osigurati učinkovitije upravljanje ljudima
  • osigurati ostvarenje ciljeva kompanije kroz motivacijsku funkciju godišnjih razgovora
  • usmjeriti pažnju zaposlenih i nadređenih, ne samo na rezultate, već i na način njihovog postizanja
  • osigurati razvoj zaposlenih kroz identifikaciju i razvoj poslovnih kompetencija
  • osigurati jasnu i nedvosmislenu razmjenu očekivanja između zaposlenih i njihovih nadređenih
  • povezati individualne želje s potrebama organizacije
  • osigurati relevantne podatke za planiranje karijere zaposlenih

 

EDUKACIJE I RAZVOJ ZAPOSLENIH

U savremenom radnom okruženju postaje sve više jasno da su stalno obrazovanje i usavršavanje jedan od najefikasnijih načina ostvarenja konkurentske prednosti. Obrazovanje postaje nezaobilazna pretpostavka, ne samo razvoja već i opstanka preduzeća te najvažnija investicija u sopstvenu budućnost.