Statusni podaci društva

Naziv društva: S-Leasing d.o.o. Podgorica
Adresa sjedišta društva:
UL. Arsenija Boljevića 2A, Business city (City Mall)
81000 Podgorica, Crna Gora/Montenegro

 
PIB:02440768
PDV broj: 30/31-04545-1
Brj žiro računa: 540-2368-25
kod Erste banke Podgorica
 
 
 
Uprava:
Stana Živković, Izvršni direktor
Sanja Mugoša, Prokurist