Partneri Partneri

 

S-leasing posluje sa svim lokalnim dobavljačima sa teritorije Crne Gore, koji su ovlašćeni za trgovinu dobrima koja prodaju i njihovo servisiranje.

Za one vrste predmeta čija nabavka se ne može obezbediti na terijoriji Crne gore iz objektivnih razloga i prirode poslovanja, S-leasing pruža uslugu dogovaranja kupoprodaje, uvoza, plaćanja i savetovanja u pomenutim slučajevima. Pitajte nas i i ćemo rado podeliti svoje iskustvo sa Vama!

Partneri koji imaju posebno važnu ulogu u našem poslovanju jesu i osiguravajuće kuće. S-leasing je obezbedio svim korisnicima privielgiju da sami biraju partnera sa tržišta osiguranja Crne gore, poslujući sa njima već od samog osnivanja:

1. Lovćen osiguranje AD
Web: www.lo.co.me
E mail: info@lo.co.me
Tel.: +382 20 404 404
Kontakt osoba: Lazar Mugoša
Mob.: +382 69 302 320

E mail: infocentar@lo.co.me
Tel.: +382 20 411 524
Kontakt osoba: Novica Gačević
Mob.: +382 69 101 148  

2. Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica
Web: www.generali.me
Kontakt osoba: Ivan Lakušić
Mob.: +382 68 848 823
E-mail: ivan.lakusic@generali.me

3. Sava Montenegro AD
Web : www.sava.co.me
E mail: info@sava.co.me
Tel.: +382 20 403 020

4. UNIQA Osiguranje AD
Web: www.uniqa.me
E-mail: info@uniqa.me
Tel.: (+382) 20 444 700
Kontakt osoba: Dušan Kašćelan
Mob.: +382 67 663 088

5. SWISS Osiguranje A.D.
Web: www.swiss-osiguranje.com
E- mail : info@swiss-osiguranje.com
Tel. : +382 20 657 300
Kontakt osoba:  Petar Ilinčić
Mob.: +382 67 221 946
E mail: petar.ilincic@swiss-osiguranje.com