Sale and lease back - prodaja i primanje u leasing

Kod ovog oblika finansiranja primalac leasinga prodaje leasing društvu predmet iz dugotrajne imovine u svom vlasništvu, da bi neposredno nakon toga leasing društvo (davalac leasinga) s istom strankom sklopilo ugovor o leasingu za pomenuti predmet.
Putem sale and lease back ugovora najčešće se finansiraju mašine i oprema.
Sale and lease back ugovori omogućavaju pretvaranje dugotrajne imovine u gotovi novac na žiro računu primaoca leasinga.