Najčešća pitanja

Do sada se niste susretali sa leasing uslugom? Pročitajte najčešće postavljana pitanja i odgovore, možda će razjasniti neke od Vaših nedoumica. Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije, upućujemo vas da se obratite našim ljubaznim i stručnim zaposlenima u poslovnici S-Leasinga. Takođe, možete nas kontaktirati putem našeg e-maila: office@s-leasing.co.me

Zašto se ne ispostavlja račun za depozit u dugoročnom zakupu?

Depozit po svom karakteru, što proizilazi i iz naziva, predstavlja novčani iznos koji služi kao osiguranje za uredno i pravodobno ispunjenje svih novčanih obaveza zakupoprimca, kao i obaveze povraćaja predmeta zakupa u ispravnom stanju. Uplata depozita stoga nije avans za isporuku robe ili usluga (prema Zakonu o PDV-u), već se ona po isteku ugovora o leasingu vraća primaocu leasinga, nakon povraćaja predmeta zakupa. Zakupoprimac depozit knjiži kao dugotrajno potraživanje.

Šta je akontacija kod dugoročnog zakupa?

Akontacija predstavlja unaprijed plaćeni dio ukupne naknade za leasing koja se razgraničava tokom perioda finansiranja u proporcionalnom iznosu te se o dospijeću svake zakupnine dio akontacije evidentira kao trošak kod zakupoprimca.

Kada se plaćanje zakupnine/rate smatra pravovremeno izvršenim?

U skladu sa opštim uslovima uz ugovore o finansijskom leasingu/dugoročnom zakupu, leasing rate/zakupnine dospijevaju prvog radnog dana u mjesecu. Leasing rate/zakupnine izraženi su u ugovorenoj valuti. Plaćanje leasing rate/zakupnine smatra se pravovremeno izvršenim ukoliko je izvršeno najkasnije do 8. (osmog) dana u tekućem mjesecu. U ovome periodu ne obračunavaju se zatezne kamate.