Šta finansiramo?

  • putnička i teretna vozila
  • mašine
  • opremu
  • industrijska postrojenja
  • plovila